m

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

Sprzątanie Świata 2014
 

Od wielu lat, w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej, nasza szkoła bierze udział w akcji Sprzątanie Świata. W tym roku przeprowadziliśmy kilka przedsięwzięć:

·         posprzątaliśmy naszą miejscowość,

·         przeprowadziliśmy konkurs plastyczny,

·         dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „Opowieści mądrej sowy”,

·         zorganizowaliśmy rajd rowerowy do ośrodka edukacji leśnej w Leśnictwie Gola.

Sprzątanie Bąkowic

Sprzątanie własnej miejscowości wpisało się już na stałe w kalendarz. W tej akcji uczestniczyły wszystkie dzieci, a organizacją zajmowali się członkowie koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Każdej klasie został wyznaczony rejon Bąkowic, a zebrane śmieci były na bieżąco segregowane. Przed wyjściem w trasę odbyła się pogadanka nt. segregacji śmieci i bezpieczeństwa na drodze.

Konkurs plastyczny pt. „Turysto! Szanuj środowisko!”

Tegorocznym hasłem akcji był temat dotyczący zachowań turysty – „Turysto! Szanuj środowisko!” Pod tym samym hasłem odbył się szkolny konkurs plastyczny. Technika prac była dowolna, a oceniana była oryginalność, pomysłowość i jakość wykonania. Do konkursy zgłoszona 10 prac, które zaskoczyły komisję wysokim poziomem wykonania. W tym roku wygrał uczeń z II klasy!, ale nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy.

Przedstawienie

Tegoroczne Sprzątanie Świata poprzedziło przedstawienie w wykonaniu klasy III pt. „Opowieści mądrej sowy” dotyczyło ono odpowiedniego zachowania się w lesie. W projekt zaangażowali się rodzice, którzy pomogli w przygotowaniu warzywnych pacynek potrzebnych do przedstawienia.

Rajd rowerowy do Karolinowa

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Leśnictwem Gola i często razem próbujemy uwrażliwić dzieci na piękno przyrody. Leśnictwo Gola posiada ośrodek edukacji leśnej pod nazwą Karolinów, a nasza szkoła sprawuje nad nim patronat.

W rajdzie uczestniczyło 30 uczniów (głównie członkowie koła TPL), którym towarzyszyło kilku rodziców. Pierwszym punktem wypadu było posprzątanie ośrodka, a worki i rękawice zabezpieczył Pan Leśniczy. Następnie pracownicy Nadleśnictwa Namysłów przygotowali edukacyjną zabawę, która dotyczyła lasu i rysu historycznego Karolinowa. Ostatnim punktem było tradycyjne ognisko i pieczenie kiełbasek. Pieczenie kiełbasek przeplatało się z próbą wędkowania na stawie ośrodka.

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Bąkowicach odbywa się wielopłaszczyznowo. Uczestniczymy w wielu akcjach, konkursach i imprezach przyrodniczych, a Sprzątanie Świata stało się stałym punktem w szerokim planie naszych działań. Staramy się współpracować z wieloma instytucjami np. wspomniane wcześniej Nadleśnictwo Namysłów, Leśnictwo Gola, Stobrawski Park Krajobrazowy, użytek ekologiczny „Młyńskie Stawy”, Liga Ochrony Przyrody, LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Uważamy, że poznawanie przyrody właśnie w ten sposób jest ciekawe dla ucznia, a wtedy zaangażowany i aktywny uczeń pozwala zrealizować cel, czyli wyedukowanie wrażliwego przyrodniczo, chroniącego środowisko naturalne człowieka.

 

Andrzej Piwowarczyk

wstecz